Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสาร

โครงการ "หนึ่งใจให้ธรรมะ"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายมณเฑียร คูคำมี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ณ วังกาบรางธรรมสถาน อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2562 มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชนจังหวัด

 

ภาพ : สุนทร ปันตัน
ข่าว : ปริยกร ใฝ่มะโนธรรม