Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสาร

งานสภากาแฟ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 น. นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เข้าร่วมงาน สภากาแฟ ประจำเดือน กรกฎาคม ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่าน

งานสภากาแฟจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในจังหวัดได้ปรึกษาหารือและเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

ภาพ : เกษสุดา นามปัญญา
ข่าว : ปริยกร ใฝ่มะโนธรรม