Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสาร

พิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 “90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข่าว : ปริยกร ใฝ่มะโนธรรม