Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสาร

ประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์ข้ามปี "เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

"เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่"

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน และวัดทุกวัดในจังหวัดน่าน

 


ข่าว : ปริยกร ใฝ่มะโนธรรม