กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน

          วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนพื้นที่ โดยในงานมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

           - พิธีการจัดงานเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์

           - กิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว."

           - กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

           - การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ 

           - การมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน

           - การมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากจน

           ในการนี้ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,935