พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (วันเสาร์ที่ 21 พ.ย.63)

🌤วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ จังหวัดน่านและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โดยมีพระชยานันทมุนี เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในการนี้นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์ผดุงโชค พร้อมคณะ อำนวยความสะดวกด้านศาสนพิธีการ และอื่นๆ ในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ จนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน และจัดตามอำเภอต่างๆ ทั่วจังหวัดน่าน

📰ผู้เขียนข่าว 📸ภาพถ่าย : ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย เกษตรสุขถาวร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,099