ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พศจ.น่าน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

มีคอมพิวเตอร์บริการ มีดัชนีแฟ้ม มีบริการ Free Wifi ข้อมูลครบตาม พรบ.

 

บทความน่าอ่าน
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ด้านล่าง)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,028