News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

ทำเนียบ ผู้บริหาร

จังหวัดน่าน

image
พระราชศาสนาภิบาล
เจ้าคณะจังหวัดน่าน
image
พระปัญญาพิศาลเถร วิ.
เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน
(ธรรมยุต)
image
นายอินทพร จั่นเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
image
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
image
นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,956