คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และจังหวัดน่าน จัดพิธีสามีจิกรรมต่อพระมหาเถระ ณ วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

       เวลา 13.09 น. คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ประกอบพิธีสามีจิกรรมต่อพระมหาเถระ มีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระมหาเถระระดับเจ้าคณะอำเภอ เพื่อเป็นการขอขมาโทษและให้อภัยต่อกัน ตามประเพณีปฏิบัติของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ของทางภาคเหนือ ทั้งนี้มีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานนำคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ประกอบพิธีดังกล่าว 

     เวลา 14.09น. จังหวัดน่าน โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ข้าราชการ ภาคประชาชน และเหล่่ากาชาดจังหวัดน่าน ประกอบพิธีสามีจิกรรมต่อพระมหาเถระ มีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระมหาเถระระดับเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ เป็นต้น เพื่อเป็นการขอขมาโทษทั้งปวง ที่ได้ล่วงเกินพระคุณท่าน ไม่ว่าด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอพรจากพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

     ทั้งนี้นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการ #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน นำข้าราขการในสังกัด เข้าร่วมในพิธีและสนองงานคณะสงฆ์ พร้อมกับ นายประดิษฐ์ เพชรแสงอนันต์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดน่าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,853