สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ร่วมในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ภาค 4-5-6-7 ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 29 มีนาคม 2566  

  ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ทรงมีพระบัญชาโปรดให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ภาค 4-5-6-7 จำนวน 296 รูป ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

  ในการนี้ นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสุนทร ปันตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

        


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,956