สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมสูมาคารวะ ขอพรจากผู้บังคับบัญชา(ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี ๒๕๖๗


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,356,851