สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดมิ่งเมือง

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๗..๐๐น.

    คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วกับจังหวัดน่าน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  “HAPPY VESAKHA DAY”

   โดยได้รับเมตตาจากพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง และพระเถรานุเถระ และนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะศรัทธา ประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

    ในการนี้นายณัฎฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ-ศาสนาจังหวัดน่าน พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,853