เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565

          สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕ รวมทั้ง บาลีศึกษา บ.ศ.๑-๒ ถึง บ.ศ.๕ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมกันทั่วประเทศ โดย คณะสงฆ์ ภาค ๖ จัดสอบ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

           ในการนี้ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เข้าร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงร่วมกับคณะสงฆ์ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,050