ผู้บริหารส่วนภูมิภาค (น่าน)

ผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดน่าน

 

พระราชศาสนาภิบาล
เจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระครูกิตติจันทโรภาส
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดน่าน (ธ)


 

ผู้บริหาร

 

นายอินทพร จั่นเอี่ยม
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

 

 

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,853