ผู้บริหาร

ผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดน่าน

 

พระราชศาสนาภิบาล
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระครูกิตติจันทโรภาส
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดน่าน (ธ)


 

ผู้บริหาร

 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายนิพันธ์ บุญหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายณฐกร จิรภัคพงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,420