บุคลากร พศจ.น่าน

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 
 

นายณฐกร  จิรภัคพงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางสาวกนกพร  วังอิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายทักษิณ  ชนาปัญญาวัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภาณุวัฒน์  ทรัพย์ผดุงโชค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายสุนทร  ปันตัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
จ.ส.อ.สนธยา  ยศหล้า
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย เกษตรสุขถาวร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสุวพร  หอมโหน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 พนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 

นายอุทัย  อุ่นเรือน
พนักงานขับรถยนต์
นายเทวกฤต  นันศิริ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวอุไรวรรณ  ศักดิ์อาจ
พนักงานทำความสะอาด


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,650