บุคลากรสำนักงาน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 

นายณฐกร จิรภัคพงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

นางอนงค์รัักษ์  กันธิยาใจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวกนกพร  วังอิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายทักษิณ ชนาปัญญาวัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย เกษตรสุขถาวร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
- ตำแหน่งว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ/การเงิน

 

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

นายสุนทร  ปันตัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
จ.ส.อ.สนธยา  ยศหล้า
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายชาญวิทย์  ขันทะยศ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสุวพร  หอมโหน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 พนักงาน - ลูกจ้าง 

นายเทวกฤต  นันศิริ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายอุทัย  อุ่นเรือน
พนักงานขับรถยนต์
นางอุไรวรรณ  ศักดิ์อาจ
พนักงานทำความสะอาด


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,964