News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

ทำเนียบ ผู้บริหาร

จังหวัดน่าน

image
พระราชศาสนาภิบาล
เจ้าคณะจังหวัดน่าน
image
พระครูกิตติจันทโรภาส
เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน (ธ)
image
ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
image
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
image
นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 603,481