News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
พระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน
image
พระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าคณะอำเภอจังหวัดน่าน (ธ)
image
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
image
นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
image
นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,447