พิธีถวายสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน ประจำปี 2565

   วันที่ 11 มี.ค. 2565 เวลา 09.00 น. วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จัดพิธีถวายสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล จจ.น่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

  ในการนี้นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ รก.ผอ.พศจ.น่าน และคณะเข้าร่วมฯ และอำนวยความสะดวกในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,956