กฎกระทรวง การสร้าง ตั้ง รวม ย้าย ยุบเลิกวัด ขอพระราชทานวิสุงขามสีมา ยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf กฎกระทรวง การสร้าง ตั้ง รวม ย้าย ยุบเลิกวัด ขอพระราชทานวิสุงขามสีมา ยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา.PDF |
pdf กฎกระทรวง การสร้าง ตั้ง รวม ย้าย ยุบเลิกวัด ขอพระราชทานวิสุงขามสีมา ยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา (ย่อ).pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,755