ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนเมษายน 2565

      วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน สำหรับการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้นำข้อราชการมาหารือและแลกเปลี่ยน เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

      ในการนี้ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,041