งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดปากงุ๊เจริญชัย

        วันที่ 29 เมษายน 2565 วัดปากงุ๊เจริญชัย ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จัดพิธีทำบุญ ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชศาสนภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์ประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

         ในการนี้ เวลา 13.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เป็นผู้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา และนำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,961