ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชน (อ.ป.ต.) จังหวัดน่าน

      วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดน่าน (อ.ป.จ.) จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชศาสนภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

      ในการนี้ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,036