ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ี 3

         วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. จังหวัดน่าน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 3 ณ ห้อง 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชศาสนภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน, พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน, นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้แทนจากมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าน่าน

        ในการนี้ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมในฐานะอนุกรรมการ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,988