กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน

             วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านน้ำตวง ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนพื้นที่

              ในการนี้ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,961