ขั้นตอน /แบบฟอร์ม เรื่องเงินอุดหนุนวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
1ขั้นตอนการ เบิกจ่ายเงิน 2564.docx |
5แผนดำเนินโครงการ.docx |
6แบบคำขอเบิกเงิน.docx |
7ใบรับรองการจ่ายเงิน.xls |
8แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร.docx |
9แบบตอบรับเงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขร.docx |
10แบบรายงานผล.docx |
1อนุมัติจ้างสร้างอุโบสถ.doc |
2สัญญาจ้างบุูรณะหลังคาอุโบสถวัดทุ่งชัย.doc |
1ตัวอย่าง แผนดำเนินโครงการ.docx |
2ตัวอย่าง แบบคำขอเบิกเงิน.docx |
3ตัวอย่าง แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร.docx |
4ตัวอย่าง แบบตอบรับเงินอุดหนุนการบูรณะและ.docx |
5ตัวอย่าง แบบรายงานผล.docx |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,049