แบบฟอร์มและคู่มือสร้าง-ตั้ง-ย้าย-ยุบ/วิสุงคามสีมา

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบฟอร์มขอสร้างวัด (ศถ.1).pdf |
ระเบียบ พศ ขอสร้างวัด.pdf |
กฏกระทรวงสร้าง ตั้ง ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พศ2564.PDF |
คู่มือการสร้างตั้งย้ายยุยวัด.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 603,495