แบบ ศถ.1 คำขออนุญาตสร้างวัด, ศถ.2 หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด, และ คู่มือ ขอสร้างวัด ตั้งวัด รวมวัด ย้ายวัด ยุบเลิกวัด ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แบบฟอร์มขอสร้างวัด (ศถ.1).pdf |
pdf ระเบียบ พศ ขอสร้างวัด.pdf |
pdf กฏกระทรวงสร้าง ตั้ง ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พศ2564.PDF |
pdf คู่มือการสร้างตั้งย้ายยุยวัด.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,755