แบบฟอร์มและคู่มือขอตั้งวัด

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบฟอร์มขอตั้งวัด (ศถ.3).PDF |
กฏกระทรวงสร้าง ตั้ง ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พศ2564.PDF |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 603,608