แบบ ศถ.7 แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และรับรองรายนามพระภิกษุจำพรรษา

ไฟล์เอกสารประกอบ
docx วิสุง ศถ.7 (แบบชัด) - หนังสือรับรองรายนามพระภ.docx |
pdf วิสุง ศถ.7 (แบบชัด) - หนังสือรับรองรายนามพระภ.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,755