แบบฟอร์มและคู่มือขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

ไฟล์เอกสารประกอบ
กฏกระทรวงสร้าง ตั้ง ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พศ2564.PDF |
วิสุง ศถ.7 (แบบชัด พร้อมหนังสือรับรองรายนาม.pdf |
วิสุง ศถ.7 (แบบชัด) - หนังสือรับรองรายนามพระภ.docx |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 603,486