พิธีถวายเทียนพรรษา มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ที่พักสงฆ์นาปงพัฒนา อ.เมืองน่าน จ.น่าน

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.พศจ.น่าน เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ ที่พักสงฆ์นาปงพัฒนา อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีพระปริญญา สุเมธี ผู้ดูแลที่พักสงฆ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้แทนจากมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, ข้าราชการ และชาวบ้านร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ในการนี้ เจ้าหน้าที่จาก พศจ.น่าน อำนวยความสะดวกด้านศาสนพิธีกร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,639