คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และ พศจ.น่าน จัดประชุม ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี พระปริยัตินิเทศก์ และเจ้าสำนักศาสนศึกษา จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และ พศจ.น่าน จัดประชุม ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี พระปริยัตินิเทศก์ และเจ้าสำนักศาสนศึกษาจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธาน 

ในการนี้ นางอนงรักษ์ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.พศจ.น่าน และคณะร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,774