สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาร่วมฉีดวัคซีน Pfizer ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

    วันที่ 11 ตุลาคม 64 เวลา 09.00 น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นวก.ศาสนาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.พศจ.น่าน และคณะร่วมให้กำลังใจสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ที่เดินทางไปฉีดวัคซีน Pfizer ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

  ในการนี้ พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน และคณะสงฆ์ได้เดินทางไปให้กำลังใจสามเณรนักเรียน และรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,645