พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 2 ประจำปี 2564 จ.น่าน

    วันที่ 19 ตุลาคม 64 เวลา 13.00 น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นวก.ศาสนาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.พศจ.น่าน และคณะร่วมพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 2 ประจำปี 2564 จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธาน

  ในการนี้มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดห้วยแขม ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน และ วัดน้ำว้า ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,729