พิธีมังคลาภิเษกบรรจุหัวใจเจ้าพญาครานเมือง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

    วันที่ 20 ตุลาคม 64 เวลา 09.00 น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นวก.ศาสนาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.พศจ.น่าน และคณะร่วมพิธีมังคลาภิเษกบรรจุหัวใจเจ้าพญาครานเมือง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธาน

  ในการนี้มีคณะสงฆ์ ประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,792