พศจ.น่าน ลงพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อม พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (หนเหนือ)

    วันที่ 27 ตุลาคม 64 เวลา 09.30 น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นวก.ศาสนาชำนาญการพิเศษ
รก.ผอ.พศจ.น่าน และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และอื่นๆ
ในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (หนเหนือ) ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน

  เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีพระชยานันทมุนี
จอ.ภูเพียง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง.ผวจ.น่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,729