พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.9) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดน่าน

    วันที่ 28 ตุลาคม 64 เวลา 14.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และจังหวัดน่าน จัดพิธีต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.9) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดน่าน โดยมีพระสุนทรมุนี รอง.จจ.น่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง.ผวจ.น่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

  ในการนี้นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นวก.ศาสนาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.พศจ.น่าน และคณะอำนวยความสะดวกในพิธีดังกล่าว มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,778