การถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินพระราชทานให้กระทรวงยุติธรรม นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน

  ในการนี้นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นวก.ศาสนาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.พศจ.น่าน และคณะ อำนวยความสะดวกในการถวายผ้ากฐินพระราชทานดังกล่าว มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และชาวบ้านเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,405