ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

    วันนี้เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง.ผวจ.น่าน เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

  ในการนี้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ รก.ผอ.พศจ.น่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และเจ้าหน้าที่จาก พศจ.น่าน อำนวยความสะดวกด้านศาสนพิธีกร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,423