ประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

   วันที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดน่าน จัดการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน
เป็นประธาน

  ในการนี้นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ รก.ผอ.พศจ.น่าน และคณะร่วมประชุมฯ และอำนวยความสะดวกในการ
จัดการประชุม มีสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมฯ
เพื่อถวายความรู้และชี้แจงรายละเอียดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,400