ติดตาม ประเมินผลแลตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดน่าน

     วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายฝ่ายติดตาม ประเมินผลและตรวจเยี่ยม คณะที่ ๔ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดน่าน ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน, ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน, ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน, ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และวัฒนะรรมจังหวัดน่าน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.สันติสุข, อ.ปัว, อ.บ่อเกลือ และ อ.ท่าวังผา

       ในการนี้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,368