กิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดน่าน

     วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดน่าน โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชศาสนภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานสงฆ์ และ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆรารวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

       โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ร่วมอุดหนุนและสนับสนุนหนังสือสวดมนต์ ในการนี้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,420