ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลและประสานส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดน่าน จึงได้มีการจัดประชุมเตรียมการรับเสด็จ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

          ในการนี้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,033