พศจ.น่าน ลงพื้นที่หารือการจัดทำโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเวียงวรนคร ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน

    วันนี้เวลา 09.00 น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ รก.ผอ.พศจ.น่าน และคณะ ลงพื้นที่หารือการจัดทำโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเวียงวรนคร ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดน่าน, ที่ทำการปกครองอำเภอปัว และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,049