พิธีมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 1 ประจำปี 2564 จ.น่าน

   วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 1 ประจำปี 2564 ณ วัดพญาภู อ.เมืองน่าน จ.น่าน ให้กับวัดหนองแดง อ.แม่จริม และ วัดปากงุ๊เจริญชัย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธาน

  ในการนี้นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ รก.ผอ.พศจ.น่าน และคณะอำนวยความสะดวกในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,029