กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน

      วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านโดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในงานมีการนำงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระทั้งภาครัฐและเอกชนออกให้บริการประชาชนในลักษณะของหน่วยบริการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

      ในการนี้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,008