กิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำสมุน เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดน่าน โดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำสมุน เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณลำน้ำสมุน (หลังวัดถืมตอง) ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมจิตอาสาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

                 ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,063