โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

          วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชศาสนภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอกณัฐนันท์ เรืองไพศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,047