ประชุมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย

               วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. อำเภอเมืองน่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองน่าน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดย นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานการประชุม โดยงานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

                ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,994