ลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด

          วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบหมาย นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ วัด ประกอบด้วย

          ๑. วัดดอนชัย ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

          ๒. วัดพระธาตุดอนแก้ว ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

          ๓. วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,084