ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ "ยุวชนคุณธรรม แกนนำกตัญญูกตเวที"

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ "ยุวชนคุณธรรม แกนนำกตัญญูกตเวที"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และคณะ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ "ยุวชนคุณธรรม แกนนำกตัญญูกตเวที" ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุนทรวรนาถ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจกรรมพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดป่าคอวัง เป็นประธานในการประชุม มีพระครูกิตติจันทโรภาส รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจกรรมพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับโครงการดังกล่าวนั้น จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม   "รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก"


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 180,317