ผอ.พศจ.น่าน และคณะ ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดบุญยืน ,วัดนาเคียน ,วัดนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ในโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 603,420