ผอ.พศจ.น่าน และคุณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด (ที่พักสงฆ์หาดปลาแห้ง) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

                                                                   วันที่ 11 มกราคม 2566  

         นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการ #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน นายสุนทร ปันตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และจ่าสิบเอกสนธยา ยศหล้า นักวิชการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด (ที่พักสงฆ์หาดปลาแห้ง) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีนายเทิดบุญ ศีลารมณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) อำเภอเมืองน่าน รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธาน และพระครูปริยัตินันทสุธี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน ปฏิบัติการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

          ทั้งนี้มีคณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์การสร้างวัด ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆมีความถูกต้องครบถ้วน และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ อนุญาตให้สร้างวัดได้ ซึ่งทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 603,509